Czy Bóg mnie może użyć w takim czasie jak ten?

Nagranie z dnia 27 czerwca 2021