Już od początków Kościoła wiara miała wpływ na praktyczne życie chrześcijan. W pierwszej kronice historii kościoła, czyli w księdze Dziejów Apostolskich czytamy, że chrześcijanie spotykali się regularnie by tworzyć wspólnotę, studiować Słowo Boże, modlić się i wspominać śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To nie odbywało się jedynie w niedzielne poranki, ale przekładało się na codzienne życie ludzi.

Dlatego i my nie ograniczamy się do „niedzielnego chrześcijaństwa”. Różne regularne i okazjonalne inicjatywy w tygodniu pomagają nam stawać się bardziej świadomymi naśladowcami Jezusa.

Zapraszamy do zapoznania się z tym, co dzieje się w tygodniu.