Wspólnota Chrześcijańska Swojczyce jest częścią Kościoła Wolnych Chrześcijan w RP. Jesteśmy ewangeliczną wspólnotą chrześcijańską należącą do nurtu protestanckiego. Nasz byt prawny jest uregulowany przez ustawę Sejmu o stosunku Państwa do Kościoła z dnia 17 maja 1989 art. 41 ustawy 1 (por. Dz.U. Nr 46, poz. 249).

Jako jednostka organizacyjna Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej, zbór KWCh we Wrocławiu jest wpisany do działu „A” rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod pozycją 11.