Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im.
Takich jest bowiem królestwo Boże.

(Ew. Łukasza 18,16 Biblia Warszawsko – Praska)

 

Szkoła niedzielna

Jesteśmy przekonani, że każde pokolenie odpowiada za przekazywanie biblijnych wartości młodemu pokoleniu. Główna odpowiedzialność za to zadanie spoczywa na rodzicach. Nasza wspólnota wspiera rodziców w tym wyzwaniu. Dlatego prowadzimy zajęcia dla dzieci klas 1-5.

Naszym celem jest przedstawienie dzieciom Dobrej Nowiny ogłaszanej w Piśmie świętym oraz pomoc w rozwoju i pogłębianiu relacji z Bogiem.

Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę w czasie nauczania biblijnego podczas nabożeństwa. Dzieci spotykają się w jednej z dwóch grup wiekowych.