Świadectwo Bożego działania: Patricia

Nagranie z dnia 24 października 2021