Jak czytasz?

Łuk. 10,25-27

(25) I oto powstał pewien znawca Prawa. Chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne?
(26) W odpowiedzi usłyszał: A co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?
(27) Znawca zacytował: Masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak samego siebie.

Kazanie z dnia 29 października 2017