Imiona Jezusa

Mat 1,18-25

(18) Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego.
(19) Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu.
(20) Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty.
(21) Urodzi ona Syna i dasz Mu na imię Jezus, On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów.
(22) To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana przekazana za pośrednictwem proroka:
(23) Oto pocznie dziewica. Urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emmanuel, co znaczy: Bóg z nami.
(24) Po obudzeniu się, Józef postanowił zrobić tak, jak mu polecił anioł Pana. Przyjął swoją żonę.
(25) Nie współżył z nią jednak aż do narodzin Syna, któremu dał na imię Jezus.

Łuk 1,26-35

(26) Natomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret,
(27) do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą.
(28) Po przybyciu anioł powiedział: Witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą! Szczęśliwa jesteś między kobietami.
(29) Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć.
(30) Anioł zaś powiedział jej: Przestań się bać, Mario! Znalazłaś łaskę u Boga.
(31) Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz Mu imię Jezus.
(32) Będzie On kimś wielkim, nazwą Go Synem Najwyższego; Pan Bóg da Mu też tron Jego ojca Dawida.
(33) Będzie On królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego Królestwu nie będzie końca.
(34) Maria zapytała anioła: Jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem?
(35) Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też Święte Dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga.

Kazanie z dnia 2 grudnia 2018