Atmosfera zbawienia

Łuk. 1,67-79

(67) A Zachariasza, jego ojca, napełnił Duch Święty i tak prorokował:
(68) Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził swój lud i przygotował mu okup.
(69) Wzbudził nam Róg Wybawienia z rodu swego sługi Dawida,
(70) tak jak zapowiedział przed wiekami przez usta swoich świętych proroków,
(71) wybawienie od naszych wrogów i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
(72) by okazać miłosierdzie naszym ojcom i wspomnieć swoje święte przymierze —
(73) przysięgę złożoną naszemu ojcu Abrahamowi — że pozwoli nam,
(74) ocalonym z ręki wrogów, służyć Mu bez lęku,
(75) z poświęceniem i w sprawiedliwości przed Nim po wszystkie nasze dni.
(76) A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować Jego drogi,
(77) dać Jego ludowi poznanie zbawienia w przebaczeniu jego grzechów,
(78) ze względu na wielkie miłosierdzie naszego Boga, dzięki któremu zajaśnieje nam jutrzenka z wysokości,
(79) by objawić się tym, którzy tkwią w ciemności i w cieniu śmierci — i skierować nasze nogi na drogę pokoju.

Kazanie z dnia 23 grudnia 2018