Mądrość

Przyp. 2

(1) Jeśli posłuchasz, mój synu, moich słów i zachowasz przy sobie przykazania,
(2) nadstawiając swoje ucho na mądrość, nakłaniając swe serce do badania;
(3) jeśli zechcesz zawezwać rozum i ku rozsądkowi skierujesz swój głos;
(4) jeśli będziesz ich szukał jak srebra i poszukiwał jak skarbów ukrytych,
(5) wtedy pojmiesz sens bojaźni PANA i dojdziesz do poznania Boga.
(6) Ponieważ to PAN daje mądrość, od Niego pochodzi poznanie i zrozumienie,
(7) On zachowuje zwycięstwo dla prawych, niczym tarczą osłania nienagannych,
(8) chcąc w ten sposób chronić ścieżki prawa i zabezpieczyć drogę swoich wiernych.
(9) Wtedy też zrozumiesz, na czym polega sprawiedliwość i sąd oraz prawość — i pojmiesz każdy dobry szlak,
(10) ponieważ w twoje serce wstąpi mądrość i poznanie będzie miłe twojej duszy,
(11) rozwaga będzie czuwać nad tobą, a myślenie będzie ciebie chronić.
(12) To cię będzie strzec od niegodziwej drogi i od ludzi mówiących przewrotnie,
(13) od tych, którzy porzucają ścieżki prawa, aby chodzić drogami ciemności;
(14) od tych, którzy lubią popełniać niegodziwość, rozmiłowanych w tym, co złe i przewrotne;
(15) od ludzi, których ścieżki są kręte, od rozbitków przez swe własne czyny.
(16) To cię będzie strzec również od cudzej kobiety, od obcej, której łatwo przychodzą piękne słowa,
(17) która porzuciła towarzysza młodości i zapomniała o przymierzu ze swym Bogiem —
(18) bo jej dom chyli się ku śmierci, na jej szlakach czyhają duchy zmarłych.
(19) Żaden z jej gości od niej nie powraca, nie dociera już na ścieżki życia.
(20) Chodzi o to, byś podążał drogą dobrych i strzegł ścieżek ludzi sprawiedliwych.
(21) W ziemi bowiem zamieszkają prawi i pozostaną w niej ludzie nienaganni.
(22) Bezbożni natomiast będą wytępieni, a niewiernych wykorzenią z ziemi.

Kazanie z dnia 1 września 2019