Dla innych (wywiad)

Wywiad z Magdą i Bartkiem

Nagranie z dnia 13 października 2019