Zdziwiony Jezus

Łuk. 7,1-10

(1) Po zakończeniu swojego przemówienia do ludu Jezus udał się do Kafarnaum.
(2) Tymczasem sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci.
(3) Gdy setnik usłyszał o Jezusie, posłał do Niego starszych żydowskich, prosząc Go, aby przyszedł i uratował jego sługę.
(4) Ci zjawili się u Jezusa i usilnie prosili: Zasługuje, abyś spełnił jego prośbę,
(5) bo kocha nasz naród i sam zbudował nam synagogę.
(6) Jezus zatem wyruszył z nimi w drogę. Gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół ze słowami: Panie, nie trudź się, proszę. Nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach.
(7) Dlatego też nie uważałem się za godnego, aby przyjść do Ciebie. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony.
(8) Ja bowiem jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię: Idź! — idzie. Jeśli któremuś rozkażę: Przyjdź! — przychodzi; i jeśli swojemu słudze powiem: Zrób to! — robi.
(9) Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił Go ten człowiek, po czym odwrócił się do tłumu, który Mu towarzyszył, i powiedział: Mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.
(10) A posłańcy po powrocie do domu zastali sługę w dobrym zdrowiu.

Kazanie z dnia 2 lutego 2020