Determinacja

Łuk. 9,51-56

(51) Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy.
(52) W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, gdzie mieli przygotować Mu miejsce.
(53) Lecz mieszkańcy nie chcieli Go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy.
(54) Jakub i Jan, w obliczu takiej niechęci, zwrócili się do Jezusa: Panie, czy mamy rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął ?
(55) Lecz On obrócił się i skarcił ich: Nie wiecie — powiedział — że już nie powinniście postępować w tym duchu?
(56) Syn Człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować. Po czym skierowali się do innej wsi.

Kazanie z dnia 5 kwietnia 2020