Jedyny ratunek

Gal. 5,16-26

(16) Podkreślam natomiast: Żyjcie w Duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała.
(17) Ciało bowiem pożąda przeciw Duchowi, a Duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie.
(18) Jeśli jednak Duch was prowadzi, nie podlegacie Prawu.
(19) Wiadomo, co bierze się z ciała: nierząd, nieczystość, rozpusta,
(20) oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność,
(21) zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego.
(22) Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
(23) łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba Prawa.
(24) A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami oraz pragnieniami.
(25) Jeśli żyjemy w Duchu, w zgodzie z Duchem też postępujmy.
(26) Nie bądźmy żądni próżnej chwały. Nie drażnijmy w ten sposób jedni drugich ani nie kierujmy się wzajemną zazdrością.

Kazanie z dnia 12 lipca 2020