Początek i koniec

I Mojż. 1-3; Obj. 21-22

Kazanie z dnia 15 listopada 2020