Trwanie

Jan 15,1-11

(1) Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest winogrodnikiem.
(2) Usuwa każdy pęd we Mnie nie przynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej.
(3) Wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wam przekazałem.
(4) Przede wszystkim trwajcie we Mnie — a Ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we Mnie.
(5) Ja jestem winoroślą — wy pędami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze Mnie nie jesteście w stanie nic uczynić.
(6) Jeśli ktoś nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się, rzuca w ognień — i płoną.
(7) Jeśli pozostaniecie we Mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam —
(8) przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami.
(9) Jak Mnie ukochał Ojciec, tak Ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości.
(10) Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i Ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości.
(11) Powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna.

Kazanie z dnia 14 marca 2021