Rozkoszować się Bogiem

Nagranie z dnia 2 maja 2021