Moje czy Twoje uwielbienie?

Ps. 24

(1) Dawidowy. Psalm. Własnością PANA jest ziemia i to, co ją wypełnia, Do Niego należy świat wraz z jego mieszkańcami.
(2) On ją bowiem osadził wśród mórz, On ją utwierdził nad rzekami.
(3) Kto więc będzie mógł wstąpić na górę PANA? Kto będzie mógł stanąć w Jego świętym miejscu?
(4) Ten, kto ma niewinne dłonie oraz czyste serce, Kto w swoich pragnieniach nie goni za marnością I ten, kto nie składa przysiąg bez pokrycia.
(5) Takiemu człowiekowi PAN pobłogosławi, Zapewni sprawiedliwość Bóg jego zbawienia.
(6) Takie też ma być pokolenie tych, którzy Go szukają, Którzy pragną doświadczyć bliskości Boga Jakuba. Sela.
(7) Podnieście, bramy, swoje szczyty! Stańcie otworem, odwieczne podwoje! Niech wkroczy Król chwały!
(8) Kto jest tym Królem chwały? JHWH — mocny i potężny, PAN dzielny w walce.
(9) Podnieście, bramy, swoje szczyty! Stańcie otworem, odwieczne podwoje! Niech wkroczy Król chwały!
(10) Kto jest tym Królem chwały? PAN Zastępów! On jest Królem chwały! Sela.

Kazanie z dnia 23 maja 2021