W oczekiwaniu na Pana

Iz. 40,25-31

(25) Do kogo więc jestem, według was, podobny? Kto może być mi równy? — pyta Święty.
(26) Podnieście ku górze oczy! Popatrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza zastęp gwiazd w ścisłej liczbie. Wszystkie je zna po imieniu! Dzięki Jego ogromnej sile i potężnej mocy, żadnej z nich nie zabrakło!
(27) Dlaczego więc mówisz, Jakubie, i twierdzisz, Izraelu, że zakryta jest przed PANEM twoja droga i nie dochodzi do Boga twoja sprawa?
(28) Czyżbyś nie wiedział? Czyżbyś nie słyszał? Bogiem wiecznym jest PAN, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy ani nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość.
(29) Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości.
(30) Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają.
(31) Lecz tym, którzy ufają PANU, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód — i nie są zmęczeni.

Kazanie z dnia 13 czerwca 2021