Słowo dla ciebie i dla mnie

2 Tym. 4,1-8

(1) Zobowiązuję cię zatem wobec Boga oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, w obliczu Jego przyjścia i na Jego Królestwo:
(2) Głoś Słowo! Bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić — z całą cierpliwością, umiejętnie.
(3) Gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym żądzom.
(4) Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą ku baśniom.
(5) Ty jednak zachowaj trzeźwość we wszystkim, znoś niedole, wykonuj pracę ewangelisty, rzetelnie pełnij swoją służbę.
(6) Ja bowiem jestem już złożony na ofiarę. Wybiła godzina mojego odejścia.
(7) Toczyłem piękny bój. Bieg ukończyłem. Wiarę — zachowałem.
(8) Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym Dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie — da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia.

Kazanie z dnia 20 czerwca 2021