Jedni drugich

Flp. 2,3

(3) Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie.

Kazanie z dnia 8 sierpnia 2021