Lokomotywa przebaczenia

Mat. 6,9-12

(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje,
(10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
(11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
(12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;

Mich. 7,18

(18) Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce?

Kol. 3,12-13

(12) Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,
(13) Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.

Łuk. 17,3-5

(3) Miejcie się na baczności. Jeśliby zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu.
(4) A jeśliby siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie, i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego, odpuść mu.
(5) I rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary.

Kazanie z dnia 20 marca 2022