Dobry Bóg

Mat. 19,16-22

(16) I oto podszedł do Niego jeden i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne?
(17) A On mu odpowiedział: Dlaczego Mnie pytasz o to, co dobre? Jeden jest dobry. Jeśli zaś chcesz wejść w życie, zachowuj przykazania.
(18) Zapytał: Które? Jezus na to: Te: Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołóż, nie będziesz kradł, nie będziesz składał fałszywego świadectwa,
(19) czcij ojca i matkę, oraz: kochaj swojego bliźniego, jak samego siebie.
(20) Młodzieniec odpowiedział: Tego wszystkiego dotrzymałem; czego mi jeszcze brak?
(21) Wówczas Jezus powiedział: Jeśli chcesz być doskonały, odejdź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebiosach, i nie zwlekaj – idź za Mną.
(22) Gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Kazanie z dnia 22 maja 2022