Prawdziwa satysfakcja

Jan 1,1-5

(1) Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
(2) Ono było na początku u Boga.
(3) Wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nie stało się nic, co istnieje.
(4) W Nim było życie, a życie było światłem ludzi.
(5) Światło zaś świeci w ciemności i ciemność nim nie zawładnęła.

Jan 1,12-14

(12) Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga – tym, którzy wierzą w Jego imię,
(13) którzy zostali zrodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
(14) A Słowo stało się ciałem; pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas – i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jednorodzonego [pochodzącego] od Ojca.

Kazanie z dnia 24 lipca 2022