Słuchać i słyszeć

Łuk. 5,27-32

(27) Potem wyszedł i wypatrzył celnika imieniem Lewi. Urzędował on właśnie przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego: Chodź za Mną. (28) I wtedy Lewi wstał, zostawił wszystko i odtąd chodził z Jezusem. (29) Wyprawił on też dla Jezusa wielkie przyjęcie w swym domu. Przy stole rozgościło się bardzo wielu celników oraz innych ludzi tego rodzaju. (30) Faryzeusze natomiast i należący do nich znawcy Prawa zaczęli szemrać i zadawać uczniom pytania: Dlaczego to jecie i pijecie w towarzystwie celników i grzeszników? (31) Wtedy Jezus im odpowiedział: Chorzy, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. (32) Nie przyszedłem wzywać do opamiętania sprawiedliwych, ale grzesznych

Nauczanie z dnia 12 lutego 2023