Szczerość przed Bogiem

Dz. 13,22

(22) A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida, któremu wystawił świadectwo: Znalazłem Dawida, syna Jessaja, człowieka według mojego serca. On w pełni wykona moją wolę.

Nauczanie z dnia 13 sierpnia 2023