Tylko dwie drogi

Przyp. 3,21-23

(21) Nie trać, mój synu, rozsądku i rozwagi, niech ci nie znikną z pola widzenia, (22) one zapewnią życie twojej duszy, a na twojej szyi posłużą za ozdobę. (23) Wtedy będziesz bezpieczny na swej drodze i ochronisz swe nogi od potknięcia.

Przyp. 4,11-15

(11) Poprowadzę cię drogą mądrości i powiodę cię szlakiem prawości. (12) W czasie drogi twój krok będzie pewny, nie potkniesz się nawet, gdy pobiegniesz. (13) Uchwyć się karności, nie ustawaj; ceń ją sobie, bo ona jest twym życiem. (14) Na ścieżkę bezbożnych nie wchodź i nie podążaj drogą złych ludzi! (15) Unikaj jej i nie zbaczaj na nią, odwróć się od niej i omijaj z dala!

Przyp. 10,29

(29) Droga PANA to schronienie dla nienagannych, lecz tragedia dla popełniających nieprawość.

Przyp. 12,15

(15) Droga głupiego jest, według niego, prosta, mądry natomiast słucha rady.

Przyp. 12,26

(26) Sprawiedliwy wypytuje swojego bliźniego, lecz bezbożnych gubi ich droga.

Nauczanie z dnia 1 października 2023