Zygmunt Karel

Poświęcił swoje życie starannemu nauczaniu opartemu na Biblii oraz wyposażaniu innych do robienia tego samego. Przez ponad 40 lat służby był pastorem w wielu wspólnotach. Jest współzałożycielem pierwszego międzywyznaniowego seminarium teologicznego w Polsce i przez 15 lat był jego pierwszym rektorem.

Od ponad 40 lat jest mężem Marii, z którą ma piątkę dzieci i pięcioro wnucząt.