Seria praktycznych lekcji biblijnych pt. „Jest więcej”

Wszystkim nam zdarza się przeżywać trudne chwile. Są one szczególnie bolesne, gdy spadają na nas za sprawą osób czy środowisk nam bliskich. Dotyczy to naszego życia osobistego, w którym doświadczamy konfliktu małżeńskiego, niespodziewanej ciąży niezamężnej córki czy patologicznej relacji w rodzinie. To samo odnosi się też do Kościoła. Społeczności ludzi wierzących nie są wolne od różnego rodzaju sporów lub waśni, zwłaszcza na tle teologicznym oraz w kontekście relacji międzyludzkich.

Aby uchronić się przed tego typu wyzwaniami – zarówno w rodzinie jak i w Kościele – Boży lud musi wiedzieć kim tak naprawdę jest Bóg. Poznanie Boga poprzez Jego Słowo jest naszą pierwszą linią obrony przed podziałami i konfliktami w naszym oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa. Dlatego jednym ze słów, które pojawia się tak często w 2 Liście Apostoła Piotra jest słowo „poznanie”, które wiąże się nierozerwalnie z duchową dojrzałością każdego naśladowcy Jezusa.

Zapraszamy bardzo serdecznie na nową serię praktycznych lekcji biblijnych pt. „Jest więcej”

Drugi List Apostoła Piotra
Październik 2020
Niedziela, godzina 11:00
Bądź z nami!