Seria praktycznych lekcji biblijnych pt. „Jest więcej”

Wszystkim nam zdarza się przeżywać trudne chwile. Są one szczególnie bolesne, gdy spadają na nas za sprawą osób czy środowisk nam bliskich. Dotyczy to naszego życia osobistego, w którym doświadczamy konfliktu małżeńskiego, niespodziewanej ciąży niezamężnej córki czy patologicznej relacji w rodzinie. To samo odnosi się też do Kościoła. Społeczności ludzi...

Kontynuuj czytanie