Odważne świadectwo łaski

2 Kor. 3,4-18 (4) Z taką zatem ufnością stoimy dzięki Chrystusowi przed Bogiem, (5) nie że my sami z siebie jesteśmy zdolni coś przedsięwziąć. Inaczej — nasza zdolność pochodzi od Boga. (6) To On nas przygotował, byśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, gdyż litera zabija, duch natomiast — ożywia. (7) Jeśli zaś […]

Czytaj dalej