Zwycięstwo w zmaganiach

Efez. 6,10-17

(10) W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile.
(11) Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.
(12) Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba.
(13) Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko.
(14) Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach,
(15) obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju.
(16) Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego.
(17) Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz Ducha, którym jest słowo Boga.

Kazanie z dnia 3 września 2017