II Tym. 2,1-4 (1) Ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. (2) To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. (3) Krocz wraz ze mną przez niedole jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. (4) Nikt, kto służy w wojsku, nie […]

Czytaj dalej

Bóg walczy za Ciebie

I Tym. 6,11-16 (11) Ty zaś, Boży człowieku, od tego wszystkiego uciekaj! Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę i miłość, łagodność i cierpliwość. (12) Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się życia wiecznego; do niego masz powołanie, co potwierdziłeś pięknym wyznaniem wobec wielu świadków. (13) Nakazuję ci w obliczu Boga, który wszystko ożywia, i w obliczu Chrystusa […]

Czytaj dalej

Bieg o tron

1 Kor. 9,24-26 (24) Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. (25) Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego, tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. (26) Ja zatem biegnę nie jakbym nie znał celu, walczę nie jak ten, kto uderza w […]

Czytaj dalej

Zwycięstwo w zmaganiach

Efez. 6,10-17 (10) W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. (11) Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. (12) Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na […]

Czytaj dalej