Jak walczyć gdy brakuje sił?

II Tym. 2,1-4

(1) Ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus.
(2) To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych.
(3) Krocz wraz ze mną przez niedole jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.
(4) Nikt, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia. Chce raczej podobać się temu, kto powołał go do wojska.

Kazanie z dnia 24 września 2017