Piaskownica, czy pole walki?

Efez. 6,10-24

(10) W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile.
(11) Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.
(12) Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba.
(13) Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko.
(14) Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach,
(15) obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju.
(16) Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego.
(17) Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz Ducha, którym jest słowo Boga.
(18) W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w Duchu, bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi.
(19) Wstawiajcie się przy tym za mną, aby — gdy otworzę usta — dane mi były odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny.
(20) Ze względu na nią działam jako poseł w kajdanach i chcę ją głosić śmiało — tak, jak powinienem.
(21) Jeśli chodzi o to, co robię i co się ze mną dzieje — o wszystkim opowie wam Tychikos, nasz ukochany brat i wierny pomocnik w Panu.
(22) Właśnie po to posłałem go do was, aby was powiadomił o naszej sytuacji i pocieszył wasze serca.
(23) Życzę wam, bracia, pokoju, miłości oraz wiary, których źródłem jest Bóg Ojciec i Pan Jezus Chrystus.
(24) Niech łaska towarzyszy tym wszystkim, którzy szczerze kochają naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Kazanie z dnia 25 marca 2018