Piaskownica, czy pole walki?

Efez. 6,10-24 (10) W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. (11) Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. (12) Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na […]

Czytaj dalej

Efez. 5,15-33 (15) Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, (16) którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie że przyszło nam żyć w trudnych czasach. (17) Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. (18) Nie upijajcie się też winem, bo przy tym […]

Czytaj dalej

Kopia zapisana

Efez. 5,1-14 (1) Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. (2) Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. (3) Natomiast nierząd, różnego rodzaju nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wspominane wśród was. To niegodne świętych, (4) tak samo jak nieprzyzwoitość, […]

Czytaj dalej

Wyjątkowe dzieło

Efez. 4,17-32 (17) To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, próżni w swych dążeniach, (18) pokrętni w swych pomysłach, dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która ich zaślepia, i przez niewrażliwość ich serca. (19) Wyzbyli się oni uczuć i chciwie gonią za rozpustą oraz wszelką nieczystością. (20) […]

Czytaj dalej

Efez. 4,1-16 (1) Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. (2) Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. (3) Dokładajcie starań, by zachować jedność Ducha w spójni pokoju — (4) jedno ciało i jeden Duch, jak też zostaliście wezwani w […]

Czytaj dalej

Dziedzic z przeszłością

Efez. 3,1-13 (1) Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa ze względu na was, pogan. (2) Bo zapewne słyszeliście o zadaniu danym mi z łaski Boga dla waszego dobra, (3) że za sprawą objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to uprzednio pokrótce opisałem. (4) Czytając o tym, możecie się przekonać, jak rozumiem tajemnicę […]

Czytaj dalej

Od wrogości do jedności

Efez. 2,11-22 (11) Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, (12) żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie. (13) Jednak teraz, w Chrystusie Jezusie, wy, […]

Czytaj dalej

Wyrwani z cmentarza

Efez. 2,1-10 (1) Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. (2) Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. (3) Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły — byliśmy […]

Czytaj dalej

Zaadoptowani

Efez. 1,3-14 (3) Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. (4) On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. (5) Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie […]

Czytaj dalej