Bóg zrobił wszystko

Rdz. 15

(1) Po tych wydarzeniach PAN skierował do Abrama, w widzeniu, Słowo takiej treści: Nie bój się, Abramie, Ja jestem twoją tarczą. Twoja zapłata będzie bardzo obfita!
(2) Abram odpowiedział: Wszechmocny PANIE, co możesz mi dać, skoro odchodzę bezdzietny, a dziedzicem mienia mojego domu będzie Eliezer z Damaszku?
(3) I dodał: Nie dałeś mi potomka. Dziedziczyć będzie po mnie sługa, który urodził się w moim domu.
(4) Wtedy usłyszał Słowo PANA: Nie on będzie twym dziedzicem. Dziedziczyć po tobie będzie ten, który wyjdzie z twojego wnętrza!
(5) Następnie wyprowadził go na dwór i polecił: Spójrz ku niebu! Policz gwiazdy, jeśli zdołasz je policzyć! I oświadczył: Tak liczne będzie twoje potomstwo.
(6) Wtedy uwierzył PANU, a On poczytał mu to za sprawiedliwość.
(7) Dalej powiedział: Ja jestem PAN, który cię wywiódł z Ur chaldejskiego, aby dać ci tę ziemię w posiadanie.
(8) Wszechmocny PANIE — zapytał Abram — po czym poznam, że ją posiądę?
(9) Przyprowadź mi — polecił PAN — trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę, trzyletniego barana, synogarlicę i młodą gołębicę.
(10) Abram przyprowadził Mu to wszystko, rozciął — oprócz ptaków — na połowy i ułożył te połowy naprzeciw siebie.
(11) Ptaki drapieżne przyleciały wówczas na żer, lecz Abram je odpędził.
(12) Kiedy słońce zachodziło, zmorzył Abrama twardy sen. Opadły go też lęk i głęboka ciemność.
(13) Wtedy PAN powiedział do Abrama: Pamiętaj, że twoje potomstwo będzie przechodniem w obcej ziemi. Twoich potomków będą tam zniewalać i ciemiężyć przez czterysta lat.
(14) Ale naród, któremu będą służyć, Ja sam osądzę. Potem wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem.
(15) Ty sam dołączysz do swoich ojców w pokoju. Zostaniesz pochowany w sędziwej starości.
(16) Dopiero czwarte pokolenie tu powróci, gdyż wcześniej nie dopełni się wina Amorytów.
(17) A kiedy słońce zaszło i nastała głęboka ciemność, ukazał się dymiący piec i ognisty znicz, który przemieszczał się pomiędzy rozciętymi na połowy zwierzętami.
(18) Tego dnia PAN zawarł przymierze z Abramem, oświadczając: Twojemu potomstwu dam tę ziemię, od rzeki egipskiej aż po wielką rzekę Eufrat,
(19) obszary należące do Kenitów i Kenizytów, Kadmonitów
(20) i Chetytów, Peryzytów i Refaitów,
(21) Amorytów i Kananejczyków, Girgaszytów, a także Jebuzytów.

Kazanie z dnia 30 września 2018