Czynienie innych uczniami

Mat. 28,18-20

(18) A Jezus podszedł do nich i powiedział: „Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi.
(19) Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!
(20) Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata”.

Jan 15,8

(8) Przez to bowiem doznał chwały mój Ojciec, że przynosicie obfity owoc i jesteście moimi uczniami.

II Tym. 2,2

(2) To, co usłyszałeś ode mnie wobec licznych świadków, powierz ludziom godnym zaufania, którzy z kolei byliby zdolni nauczać innych.

Kazanie z dnia 20 stycznia 2019