Prawdziwe Uwielbienie

Jan 4,23-24 (23) Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. (24) Bóg jest Duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Rzym. 12,1-2 (1) Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, […]

Czytaj dalej

Czynienie innych uczniami

Mat. 28,18-20 (18) A Jezus podszedł do nich i powiedział: „Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. (19) Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! (20) Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie […]

Czytaj dalej

Testament Jezusa

Mat. 28,18-20 (18) A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. (19) Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego (20) i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez […]

Czytaj dalej