Dar służenia innym ludziom

Kazanie z dnia 3 lutego 2019