Źródło prawdziwej radości

Flp. 1,1-11

(1) Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie zamieszkałych w Filippi, wraz z przełożonymi i opiekunami:
(2) Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, oraz Pan, Jezus Chrystus, będą waszym udziałem.
(3) Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam,
(4) zawsze, gdy się z radością o was wszystkich modlę.
(5) Dziękuję Mu za wasz udział w głoszeniu dobrej nowiny od pierwszego dnia aż do obecnej chwili.
(6) Jestem przekonany, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa.
(7) Nie bez powodu tak o was wszystkich myślę, bo nosicie mnie w swoich sercach, wraz ze mną uczestniczycie w łasce, zarówno wtedy, gdy dźwigam kajdany, jak i wtedy, gdy bronię dobrej nowiny i potwierdzam jej prawdziwość.
(8) Bóg mi świadkiem, jak bardzo za wami wszystkimi tęsknię Chrystusową serdecznością.
(9) Modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie,
(10) byście rozpoznawali to, co słuszne, byli szczerzy i nienaganni w dniu przyjścia Chrystusa,
(11) pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi, dla chwały i uwielbienia Boga.

Kazanie z dnia 5 maja 2019