Radość w Panu

Flp. 4,1-23 (1) Dlatego, bracia, moi ukochani, moja tęsknoto, radości i korono, tak właśnie trwajcie w Panu, ukochani. (2) Zachęcam Ewodię i zachęcam Syntyche, aby były jednomyślne w Panu. (3) Tak, proszę i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im. One dla dobrej nowiny zmagały się wraz ze mną, Klemensem i innymi moimi współpracownikami, których imiona są […]

Czytaj dalej

Nasz wybór

Flp. 3 (1) W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu! Powtarzanie tego samego mnie nie nuży, was zaś — zabezpiecza. (2) Uważajcie na ludzi pozbawionych skrupułów, uważajcie na złych pracowników, uważajcie na fanatyków obrzezania. (3) To my bowiem należymy do obrzezanych, my, którzy czcimy Boga w duchu, szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy […]

Czytaj dalej

Namacalna wiara

Flp. 2,12-30 (12) Dlatego, moi ukochani, jako zawsze posłuszni — nie tylko, gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma — czyńcie użytek ze swego zbawienia, w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. (13) Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. (14) Czyńcie wszystko bez narzekania […]

Czytaj dalej

Myśleć jak Jezus

Flp. 1,27-30 (27) Tylko postępujcie jak ludzie wolni, w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie, tak abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie — ramię w ramię — walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie (28) i w niczym […]

Czytaj dalej

Tylko o jedno proszę

Flp. 1,12-30 (12) Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, pomogło dobrej nowinie dotrzeć jeszcze dalej. (13) O moim uwięzieniu dla sprawy Chrystusa dowiedział się cały dwór oraz wszyscy inni. (14) Przez to coraz więcej braci w Panu, przekonanych dzięki moim kajdanom, nabiera śmiałości do głoszenia Słowa. (15) Co prawda niektórzy głoszą Chrystusa […]

Czytaj dalej

Źródło prawdziwej radości

Flp. 1,1-11 (1) Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie zamieszkałych w Filippi, wraz z przełożonymi i opiekunami: (2) Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec, oraz Pan, Jezus Chrystus, będą waszym udziałem. (3) Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam, (4) zawsze, gdy się […]

Czytaj dalej