Myśleć jak Jezus

Flp. 1,27-30

(27) Tylko postępujcie jak ludzie wolni, w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie, tak abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie — ramię w ramię — walczycie w wierze podanej w dobrej nowinie
(28) i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Taka postawa jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zaś zbawienia przez samego Boga.
(29) Macie bowiem przywilej, ze względu na Chrystusa, nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć,
(30) tocząc tę samą walkę, którą wcześniej u mnie widzieliście, a o której teraz słyszycie.

Flp. 2,1-11

(1) Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota Ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie,
(2) pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem.
(3) Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie.
(4) Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze.
(5) Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus.
(6) On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym.
(7) Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem,
(8) uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu.
(9) Dlatego Bóg szczególnie Go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne,
(10) aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią,
(11) i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem — na chwałę Boga Ojca.

Kazanie z dnia 19 maja 2019