Inni

Mat. 9,35-38

(35) W ten sposób Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w miejscowych synagogach, głosił dobrą nowinę o Królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania.
(36) A gdy zobaczył tłumy, wezbrała w Nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza.
(37) I zwrócił się do swoich uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu.
(38) Proście zatem Pana żniwa, aby przyśpieszył wyjście robotników na swoje żniwo.

Kazanie z dnia 28 lipca 2019