W Dolinie Rozstrzygnięcia

Joela 4,1-21

(1) Bo właśnie w tych dniach i w tym czasie, gdy odmienię los Judy i Jerozolimy,
(2) zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jehoszafata. Tam będę się z nimi sądził z powodu mego ludu i mego dziedzictwa, Izraela, które rozproszyli między narodami, a moją ziemię podzielili.
(3) Również o mój lud rzucali losy: sprzedawali chłopca za nierządnicę, a dziewczynę za wino — i pili.
(4) A wy, czy macie coś do Mnie, Tyrze i Sydonie, i wszystkie okręgi filistyńskie? Czy chcecie Mi za coś odpłacić? A jeśli chcecie Mi za coś odpłacić, to bardzo szybko zwrócę tę odpłatę na waszą własną głowę!
(5) Gdyż zabraliście moje srebro i złoto, moje cenne klejnoty wnieśliście do swoich świątyń.
(6) A niewolników z Judy i z Jerozolimy sprzedaliście Grekom, by ich oddalić od ojczyzny.
(7) Lecz Ja obudzę ich w miejscach, do których ich sprzedaliście, a waszą zapłatę zwrócę na waszą głowę!
(8) Waszych synów i córki sprzedam synom judzkim, a oni sprzedadzą ich Sabejczykom, ludowi dalekiemu — gdyż tak Ja, PAN, nakazałem.
(9) Ogłoście wśród narodów: Poświęćcie się na wojnę! Pobudźcie walecznych! Niech ruszą do walki wszyscy wojownicy!
(10) Przekujcie swe lemiesze na miecze, a swoje sierpy na dzidy! Kto słaby, niech powie: Jestem mocny!
(11) Śpieszcie też z pomocą, okoliczne narody! Zbierzcie się tam! PANIE! Sprowadź swych walecznych!
(12) Niech powstaną i wyruszą narody do Doliny Jehoszafata, gdyż tam zasiądę, by sądzić wszystkie okoliczne narody.
(13) Zapuśćcie sierp! Dojrzało żniwo! Chodźcie, depczcie! Tłocznia pełna! Przelewają się kadzie — o, wielka jest ich niegodziwość!
(14) Tłumy, wielkie tłumy w Dolinie Rozstrzygnięcia! Tak! Bliski jest dzień PANA w Dolinie Rozstrzygnięcia!
(15) Słońce i księżyc pociemnieją, a gwiazdy utracą swój blask!
(16) I PAN zagrzmi z Syjonu, z Jerozolimy wyda swój głos! I zadrżą niebiosa i ziemia! A PAN będzie schronieniem dla swego ludu i twierdzą dla synów Izraela.
(17) Wówczas przekonacie się, że Ja, PAN, wasz Bóg, mieszkam na Syjonie, na mojej świętej górze! A Jerozolima stanie się święta — i obcy już nie będą przez nią przechodzić.
(18) Gdy przyjdzie ten dzień, góry opływać będą w moszcz, pagórki spłyną mlekiem, a wszystkie potoki judzkie wodą. Również z domu PANA wypłynie strumień, który nawodni Dolinę Akacji.
(19) Egipt zaś zamieni się w pustkowie, a Edom w opustoszały step, z powodu gwałtu zadanego synom judzkim, bo przelewali w ich ziemi krew niewinną.
(20) Juda natomiast będzie zamieszkana na wieki, Jerozolima również — po wszystkie pokolenia.
(21) Pomszczę przelaną krew ich mieszkańców, której wcześniej nie pomściłem — i tak PAN zamieszka na Syjonie.

Kazanie z dnia 17 października 2021