Perspektywa życia i śmierci

Ag. 1,1-9

(1) W drugim roku panowania króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, PAN, za pośrednictwem proroka Aggeusza, skierował do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, Słowo tej treści:
(2) Tak mówi PAN Zastępów: Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom PANA.
(3) W związku z tym PAN, za pośrednictwem proroka Aggeusza, przekazuje takie Słowo:
(4) Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach?
(5) Otóż teraz tak mówi PAN Zastępów: Rozważcie, jak wam się powodzi.
(6) Siejecie wiele — zbieracie mało. Jecie, ale nie do syta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, lecz nie jest wam ciepło. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka.
(7) Tak mówi PAN Zastępów: Zastanówcie się nad swoim postępowaniem!
(8) Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony — mówi PAN!
(9) [Bo zauważcie:] Liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśliście to do domu — i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu? — oświadcza PAN Zastępów. Z powodu mojego domu! Bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom!

Ag. 1,12-15

(12) Zorobabel, syn Szealtiela, arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka, i cała reszta ludu wysłuchali głosu PANA, ich Boga. Wysłuchali też słów proroka Aggeusza, jako tego, którego posłał PAN, ich Bóg. I lud przeląkł się PANA.
(13) A Aggeusz, posłaniec PANA, przekazał ludowi takie poselstwo PANA: Ja jestem z wami — oświadcza PAN.
(14) Wówczas PAN pobudził ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak że przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Boga, PANA Zastępów.
(15) Stało się to w dwudziestym czwartym dniu szóstego miesiąca, w drugim roku panowania króla Dariusza.

Ag. 2,1-4

(1) W siódmym miesiącu, dwudziestego pierwszego dnia tego miesiąca, PAN przez proroka Aggeusza przekazał Słowo tej treści:
(2) Powiedz Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judei, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Jehosadaka, i całej reszcie ludu:
(3) Czy pozostał pośród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim wy widzicie go teraz? Czy nie jest on jak nic w waszych oczach?
(4) Ale teraz, bądź mężny, Zorobabelu! — oświadcza PAN. Bądź mężny, Jozue, synu Jehosadaka, arcykapłanie! Bądź mężny, cały ludu tej ziemi! — oświadcza PAN. Do dzieła, bo Ja jestem z wami! — oświadcza PAN Zastępów.

Kazanie z dnia 21 listopada 2021