Uchwyć się Jego Słowa

Sof. 1,2-9

(2) Zmiotę z powierzchni ziemi wszystko, i na pewno — oświadcza PAN.
(3) Zmiotę ludzi i bydło, zmiotę spod nieba ptactwo, wymiotę ryby morskie, ruiny i bezbożnych — wytępię z tej ziemi człowieka — oświadcza PAN.
(4) Wyciągnę rękę przeciw Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i wytępię z tego miejsca to, co zostało z kultu Baala, imiona jego gorliwców razem z kapłanami,
(5) i tych, co zastępom nieba na dachach biją pokłony, i tych, którzy tak się kłaniając, przysięgają na PANA, a jednocześnie czynią to — na Milkoma;
(6) i tych, co przestają podążać za PANEM, nie szukają PANA ani o Niego nie pytają.
(7) Milczcie przed obliczem Wszechmocnego PANA, gdyż bliski jest dzień PANA! Tak! PAN przygotował ofiarę, poświęcił także swoich gości.
(8) I przyjdzie dzień tej ofiary PANA, ukarzę książąt i synów królewskich, i wszystkich, którzy przywdziewają cudzoziemskie stroje!
(9) Ukarzę w tym dniu wszystkich przeskakujących przez próg, napełniających dom swoich panów gwałtem i oszustwem.

Sof. 2,3

(3) Szukajcie PANA, wszyscy pokorni ziemi, którzy czynicie zadość Jego słusznym sądom! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory — może ukryjecie się w dniu gniewu PANA.

Sof. 3,11-12

(11) W tym dniu nie doznasz już wstydu z powodu wszystkich swych czynów, którymi grzeszyłaś przeciwko Mnie. Gdyż wówczas usunę spośród ciebie zarozumiałych pyszałków i nie będziesz już wyniosła na mojej świętej górze.
(12) I pozostawię u ciebie lud pokorny i ubogi, oni uciekać się będą do imienia PANA.

Kazanie z dnia 28 listopada 2021