Serce, które się rozkoszuje

Przyp. 3,1-7

(1) Nie zapominaj, synu, mej nauki i niech twe serce przestrzega mych przykazań,
(2) bo one przedłużą ci dni i lata życia i na pewno pogłębią twój pokój.
(3) Niech cię nie opuszcza łaska ani prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz na tablicy swego serca,
(4) a znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga oraz w oczach ludzi.
(5) Zaufaj PANU z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie;
(6) licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!
(7) Nie uważaj się sam za mądrego, bój się PANA oraz stroń od zła!

Przyp. 3,13-14

(13) Szczęśliwy człowiek, który posiadł mądrość, który nabył zdolności myślenia,
(14) bo mądrość niesie korzyść większą niż srebro, a jej zdobycie — przewyższa wartość złota;

Kazanie z dnia 6 lutego 2022