Bojaźń Boża

Przyp. 23,17-18 (17) Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech stale trwa w bojaźni PANA, (18) bo wtedy masz przed sobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie. Kazanie z dnia 13 marca 2022

Czytaj dalej

Wartość twojego życia

Przyp. 3,21-23 (21) Nie trać, mój synu, rozsądku i rozwagi, niech ci nie znikną z pola widzenia, (22) one zapewnią życie twojej duszy, a na twojej szyi posłużą za ozdobę. (23) Wtedy będziesz bezpieczny na swej drodze i ochronisz swe nogi od potknięcia. Przyp. 10,29 (29) Droga PANA to schronienie dla nienagannych, lecz tragedia dla […]

Czytaj dalej

Nie informacja ale relacja

Przyp. 8,10-16 (10) Ceńcie moje pouczenia ponad srebro, a wskazania — ponad szczere złoto! (11) Mądrość bowiem jest lepsza niż perły, nie dorówna jej żadna z rozkoszy! (12) Ja, mądrość, mieszkam z przezornością, dociekam motywów działania. (13) Bojaźń PANA to nienawiść do zła! Nienawidzę pychy, wyniosłości, złych dróg życia i przewrotnych warg. (14) U mnie […]

Czytaj dalej

Kwestia życia i śmierci

Przyp. 7 (21) Tak uwiodła go licznymi namowami, przekonała gładkością swych warg — (22) i jak cielę na rzeź poszedł za nią, dał się złapać, głupiec, na jej sznur! (23) W końcu strzała ugodzi go w wątrobę — jest jak ptak, który śpieszy prosto w sidła, nieświadom, że przybliża swoją śmierć. (24) Teraz więc posłuchajcie […]

Czytaj dalej

Małe, wielkie decyzje

Przyp. 4,11-27 (11) Poprowadzę cię drogą mądrości i powiodę cię szlakiem prawości. (12) W czasie drogi twój krok będzie pewny, nie potkniesz się nawet, gdy pobiegniesz. (13) Uchwyć się karności, nie ustawaj; ceń ją sobie, bo ona jest twym życiem. (14) Na ścieżkę bezbożnych nie wchodź i nie podążaj drogą złych ludzi! (15) Unikaj jej […]

Czytaj dalej

Serce, które się rozkoszuje

Przyp. 3,1-7 (1) Nie zapominaj, synu, mej nauki i niech twe serce przestrzega mych przykazań, (2) bo one przedłużą ci dni i lata życia i na pewno pogłębią twój pokój. (3) Niech cię nie opuszcza łaska ani prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz na tablicy swego serca, (4) a znajdziesz życzliwość i uznanie w […]

Czytaj dalej

Jak wybrać aby żyć?

Przyp. 1 (1) Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla Izraela. (2) Zebrane dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia wywodów rozumu, (3) dla pouczenia o roztropności, sprawiedliwości, sądzie i prawości, (4) dla pogłębienia u prostych przezorności, a u młodych — poznania i rozwagi. (5) Kto mądry, niech słucha i pomnaża zasób wiedzy, kto rozumny, niech nabywa […]

Czytaj dalej