Nie informacja ale relacja

Przyp. 8,10-16

(10) Ceńcie moje pouczenia ponad srebro, a wskazania — ponad szczere złoto!
(11) Mądrość bowiem jest lepsza niż perły, nie dorówna jej żadna z rozkoszy!
(12) Ja, mądrość, mieszkam z przezornością, dociekam motywów działania.
(13) Bojaźń PANA to nienawiść do zła! Nienawidzę pychy, wyniosłości, złych dróg życia i przewrotnych warg.
(14) U mnie rada, u mnie zdrowy rozsądek; ja mam rozum i u mnie jest moc!
(15) Dzięki mnie panują królowie, władcy stosują sprawiedliwość,
(16) Dzięki mnie rządzą książęta i wszyscy sprawiedliwi sędziowie.

Kazanie z dnia 27 lutego 2022