Bojaźń Boża

Przyp. 23,17-18

(17) Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech stale trwa w bojaźni PANA,
(18) bo wtedy masz przed sobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie.

Kazanie z dnia 13 marca 2022